การรับรอง

การรับรอง

มาตรฐานสากล
มาตรฐานสากล

ผลิตภัณฑ์ของ LUYANG ได้ผ่านมาตรฐานความปลอดภัยระดับสากลและได้รับการรับรองมาตรฐาน UL และ CE สำหรับสหรัฐอเมริกาแคนาดาและยุโรป

เฉลียง

ข่าวประชาสัมพันธ์