Dẫn đầu một hệ thống thử nghiệm mới

Dẫn đầu một hệ thống thử nghiệm mới

2015/02/06 LUYỆN

Dẫn dắt một hệ thống và thiết bị thử nghiệm mới tại nhà máy Đài Loan, áp dụng để kiểm tra mô-men xoắn động cơ, ghi lại nhiệt độ và phát triển sản phẩm một cách hiệu quả.

Phòng trưng bày

Thông cáo báo chí